Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Statul Qatar

A A A

Transcrierea actelor de stare civilă

 

Durata serviciului: 15 minute
Programarea este obligatorie: un solicitant = o programare. Persoana care solicită concomitent transcrierea cîtorva acte de stare civilă va înregistra o singură programare

Termenul de soluționare este de circa 60 zile de la data depunerii cererii
Termenul de soluționare este de circa 60 zile de la data depunerii cererii
  • întocmirea dosarului cu eliberarea certificatului de naștere moldovenesc pentru copilul născut în Statul Qatar - gratuit.
  • întocmirea dosarului cu eliberarea certificatului de căsătorie moldovenesc înregistrată în Elveția - 15 euro.
  • întocmirea dosarului cu eliberarea certificatului de deces moldovenesc pentru cetățeanul RM decedat în Statul Qatar: gratuit.
Pentru transcrierea actului de stare civilă solicitantul va prezenta:
  • buletin de identitate cu fișa de însoțire sau pașaport valabil moldovenesc în original și fotocopie (în cazul buletinului de tip nou fișa de însoțire nu este necesară / dacă un părinte sau soțul/ția este cetățean străin, se va prezenta copia actului de identitate al acestuia).
  • actele de stare civilă, după caz (certificatele de naștere moldovenești ale părinților, de căsătorie).
  • Dosarul de transcriere a actului de stare civilă este transmis spre examinare Agenției Servicii Publice și după aprobare consulatul întocmește actul și emite certificatul moldovenesc transcris.
  • Termenul de soluționare estimativ de 60 zile din data depunerii cererii pentru transcrierea și eliberarea certificatului nu poate fi urgentat. Odată inițiat procesul trebuie finalizat, din care motiv se recomandă persoanei care planifică să părăsească Statul Qatar în acest termen, să transcrie actul în Republica Moldova la serviciul teritorial de stare civilă.
  • De regulă procedura transcrierii în Republica Moldova are loc în termen redus de 1-3 zile și se poate face și prin reprezentant împuternicit prin procură autentificată notarial. Procura se poate autentifica la Ambasadă.
  • Dosarul solicitantului se expediază Agenției Servicii Publice care examinează cererea şi perfectează actul.