Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Statul Qatar

A A A

Legalizarea documentelor

Legalizarea şi supralegalizarea actelor

Supralegalizarea reprezintă procedura care se aplică actelor cu elemente de extraneitate, folosite în relaţii cu statele cu care Republica Moldova nu are tratate sau convenţii de asistenţă juridică în materie sau nu sunt semnatare ale Convenţiei nr.12/5 octombrie 1961 a Conferinţei de la Haga şi pentru care nu se aplică „Apostila”. Ceea ce reprezintă o legalizare în plus – o certificare suplimentară a originalităţii, autenticităţii sau legalităţii întocmirii unui anumit document.

Ambasada supralegalizează actele întocmite de către autorităţile Statului Qatar sau cu participarea lor şi destinate pentru utilizare în Republica Moldova, în prealabil legalizate de către Departamentul Consular al Ministerului Afacerilor Externe al Statului Qatar.

Nu pot fi legalizate în oficiile consulare ale Republicii Moldova în străinătate documentele întocmite pe teritoriul Republicii Moldova şi scoase sau expediate prin poşta internaţională peste hotare, fără a fi legalizate mai întâi conform Regulamentului privind legalizarea actelor oficiale (hyper link http://lex.justice.md/md/348459/ ).

Ambasada supralegalizează:

 • acte notariale şi hotărîri ale instanţelor de judecată (procuri, declaraţii, cereri, contracte, testamente, fotocopii ale documentelor, hotărîri ale instanţelor de judecată etc.);
 • acte de stare civilă şi de înregistrare a întreprinderilor (certificate: de naştere, de căsătorie, de divorţ, de deces, de stare civilă, de schimbare a numelui de familie şi/sau prenumelui; extrase: după actul de naştere, după actul de căsătorie, după actul de divorţ, după actul de deces; avize: cu privire la schimbarea numelui sau prenumelui, cu privire la anularea, completarea sau/şi rectificarea actului de stare civilă; certificate de înregistrare a întreprinderilor etc.).
 • acte de studii (diplome de licenţă, programe analitice ca supliment la diplomă, diplome de bacalaureat, supliment la diplomă de bacalaureat);/li>
 • caziere judiciare;
 • alte acte care nu contravin legislaţiei.

Cererile pot fi depuse personal la sediul Ambasadei, cu o programare obținută în prealabil expedind un mesaj la adresa electronică: doha@mfa.gov.md. De asemenea, există posibilitatea solicitării prestării serviciului prin poştă.

Acte necesare:

 1. Formularul de cerere de supralegalizare a documentului;
 2. Paşaportul sau buletinul de identitate valabil (în cazul cetățenilor moldoveni); pașaportul valabil în cazul cetățenilor străini;
 3. Actele care urmează a fi supralegalizate, în original;
 4. Dovada achitării taxei consulare.

  După caz:

 5. actul prin care se justifică gradului de rudenie, în cazurile depunerii cererii de către rudele de gradul I şi II;
 6. procura sau alt document ce legalizează împuternicirile reprezentatului, în cazul în care cererea este depusă prin intermediul unei persoane împuternicite;

Taxa constituie 35 euro și se achită până la perfectarea certificatului (a se vedea Taxe consulare și aferente).

Nu pot fi legalizate actele în original:

 • certificatele de muncă;
 • livretele militare;
 • actele de identitate şi legitimaţiile;
 • documentele întocmite pe teritoriul Republicii Moldova şi scoase peste hotare sau expediate prin poşta internaţională fără a fi legalizate în modul stabilit de legislaţie;
 • în cazul în care funcţionarul consular are îndoieli privind corespunderea documentelor ce urmează a fi legalizate în conformitate cu legislaţia statului de reşedinţă.

Documentele întocmite de către consul sau cu participarea lui şi destinate pentru utilizare în Qatar se legalizează de către consul, iar apoi de către Departamentul Consular al Ministerul Afacerilor Externe al Statului Qatar.

Dacă legislaţia unui stat recunoaşte actele străine legalizate de către consulii acestui stat, atunci documentele întocmite de către autorităţile Republicii Moldova şi destinate unui stat străin vor fi legalizate de către reprezentanţele diplomatice sau oficiile consulare ale acestui stat de pe teritoriul Republicii Moldova.

În anumite situaţii, consulii pot legaliza documente destinate spre utilizare pe teritoriul unei ţări terţe, dacă legislaţia acestui stat permite acest lucru. Documentul devine valabil pe teritoriul ţării terţe după ce este legalizat de către Ministerul Afacerilor Externe al Statului Qatar şi de oficiul consular al ţării terţe.